...lufta fillon me kuptimin e shkaqeve të krizave dhe ajo vazhdon me ndryshimin e mendësisë dhe praktikës...

Aristoteli: ç`është mirësia dhe si bëhet njeriu i mirë?

Virtytet, gjithashtu, duhet të jenë diçka e mirë; sepse është zotërimi i këtyre që ne të jemi në një gjëndje të mirë, dhe ato kanë për prirje që të prodhojnë punë dhe veprime të mira

Ylli Përmeti

14/08/2022 - 09:50

Ne mund ta përcaktojmë një gjë të mirë si ajo gjëja e cila duhet të zgjidhet për të mirën e saj; ose si ajo që për të mirën e së cilës ne zgjedhim diçka tjetër; ose si ajo që kërkohet nga të gjitha gjërat, ose nga të gjitha gjërat që kanë ndjeshmëri ose arsye, ose ajo e cila do të kërkohet çdo gjë që fiton arsye; ose si ajo që duhet të përshkruhet për një individ mbi arsyen e përgjithshme, ose është përshkruar për atë nga arsyeja e tij individuale, duke qenë e mira e tij individuale; ose si ato dhuratat që sjellin çdogjë në një gjëndje të kënaqshme dhe të vetë-mjaftueshme; ose si vetë-mjaftueshmëri; ose si ajo çfarë prodhon, mban, ose sjell karakterisktika të këtij lloji, ndërsa parandalon dhe shkatërron të kundërtat e saj. Gjërat janë produktive në tre kuptime: së pari duke qenë i shëndetshëm prodhon shëndet; së dyti, si ushqimi që prodhon shëndet; dhe së treti, siç bën ushtrimi fizik—d.m.th., ai bën mirësi zakonisht. Të gjitha këto gjëra të vendosura, ne shikojmë se fitimi i gjërave të mira dhe largimi e gjërave të këqija njëherësh duhet të jenë të mira; kjo e fundit sjell njëherësh liri nga gjërat e këqija, ndërsa e para sjell zotërime nga gjërat e mira më vonë. Fitimi i një të mire më të madhe nga një e mirë më e vogël, ose të një të keqe më të vogël se një të keqeje më të madhe, është gjithashtu e mirë, sepse në përqindje megjithëse më e madhja tejkalon më të voglën atje arrihet fitimi i të mirës ose largimi i të keqes. Virtytet, gjithashtu, duhet të jenë diçka e mirë; sepse është zotërimi i këtyre që ne të jemi në një gjëndje të mirë, dhe ato kanë për prirje që të prodhojnë punë dhe veprime të mira. Kënaqësia, sërish, duhet të jetë një gjë e mirë, meqënse është natyra e të gjitha kafshëve që synojnë në të. Rrjedhimisht, gjërat e kënaqshme dhe të bukura duhet të jenë gjëra të mira, meqënse e para prodhon kënaqësinë, ndërsa gjërat e bukura disa janë të kënaqshme dhe disa të dëshirueshme në vetë-vete dhe për veten e tyre. (Theksi u shtua) 

Për më shumë:

Tereza, virtyti i mirësisë dhe tre kontradiktat lidhur me të varfërit   

Albania Web Design & Development by: WWW.FIT.ALFIT.AL WEB DESIGN ALBANIA