...lufta fillon me kuptimin e shkaqeve të krizave dhe ajo vazhdon me ndryshimin e mendësisë dhe praktikës...

Qeveria përgatit krijimin e 46 minierave të reja private: mujsharët majmen, ekosistemi dhe puntorët gjymtohen

Për shfrytëzim pritet që të kalojë zona e Gostilit në Kukës për argjilë, një zonë në Mborje të Korçës për gëlqeror, një zonë në Banjë të Përmetit për ranor silicor e kështu me radhë

Monitor

09/03/2018 - 09:42

Janë të paktën 20 leje minerare që parashikohen të jepen nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë për shfrytëzim si dhe 26 për kërkim-zbulim mineralesh gjatë këtij viti. Ministria ka bërë publik planin e saj minerar ashtu sikundër ndodh çdo vit duke i paraprirë edhe hapjes së procedurave prokuruese në disa faza.

Për shfrytëzim pritet që të kalojë zona e Gostilit në Kukës për argjilë, një zonë në Mborje të Korçës për gëlqeror, një zonë në Banjë të Përmetit për ranor silicor e kështu me radhë. Për secilën nga zonat është parashikuar edhe një vlerë minimale investimi që duhet të bëhet nga ana e subjekteve që do të përfitojnë të drejtën e shfrytëzimit.

Lejet për kërkim-zbulim që shkojnë në total 26, janë kryesisht për krom, bakër dhe hekur.

Të gjitha zonat e miratuara për vitin 2018 janë pjesë e planit tre vjeccar të miratuar më herët nga ministi përgjegjës.

Por cilat janë zonat që do të kalojnë tek privati sipas llojit të veprimtarisë minerare?

Vendburimet për shfrytëzim

Gostil, Kukës, argjilë

Mborje, Korccë, gëlqeror

Banjë, Përmet, ranor, silicor

Shushicë, Elbasan, bazalte

Kodër-Thumanë, Durrës, Gur gëlqeror

Qafë-Buall, Dibër, krom

Bajkaj, Sarandë, gur gëlqeror

Stan Karburanrë, Lushnjë, Gur Gëlqeror

Tresh, Lezhë, gur dekorativ

Pjetroshani 1, Shkodër, zhurë

Koplik, Shkodër, zhurë

Floq, Korccë, Gur gëlqeror

Shushicë, Elbasan gur gëlqeror

Gurore  Fierzë, Kuës, gur gëlqeror

Mesopotam, Sarandë, gur gëlqeror

Zym, Kukës, krom

Korcë, argjile

Dohoshisht, Dibër, argjile

Kuqan, Elbasan, rërë kuarcore

Kastriot, Dibër, argjile

 

Zonë për kërkim-zbulim

Lajthizë, Pukë, bakër

Qaf Ahmati, Kukës, bakër

Qarr, Has, bakër

Gravë, Vlorë, gur gëlqeror

Deshiran, Elbasan, gips

Qerret-Kcirë, Shkodër, hekur

Debrovë, Pogradec, hekur-nikel

Veriu i Ternovës, Dibër, krom

Lindja e Ternovës, Dibër, krom

Berishë-Kam, Kukës, krom

Lindja e Pyllit të Zi, Dibër, krom

Rrajcë, Elbasan, krom

Mjekër Bardhë, Kukës, krom

Surroj, Kukës, krom

Livadh, Kabash, Pukë, krom

Kasaj-Kamenicë, Tropojë, krom

Qafa e Milisë, Tropojë, krom

Qafë-Prush, Kukës, krom

Takimi i parë, Dibër, krom

Asdre-Petkaj, Kukës, bakër

Gjinovec, Bulqizë, mangan

Trebisht, Bulqizë, mangan

Galush, Elbasan, qymyr

Marikaj, Tiranë, qymyr

Flet, Shkodër, Bakër

Lumzi, Shkodër, xham vullkanik   

Albania Web Design & Development by: WWW.FIT.ALFIT.AL WEB DESIGN ALBANIA