...lufta fillon me kuptimin e shkaqeve të krizave dhe ajo vazhdon me ndryshimin e mendësisë dhe praktikës...

Qeveria shpenzon 9.9 miliardë lekë për zyrat e ministrive

Për vitin 2018 janë planifikuar 990 milionë lekë (të reja) për këtë rikonstruksion e mobilim zyrash të qeverisë, nga të cilat vetëm në tremujorin e parë janë harxhuar 621.8 milionë lekë (të reja)

Shekulli

17/08/2018 - 15:03

Ndryshimi i strukturës qeveritare pas zgjedhjeve të qershorit 2017 dhe riformatimi i zyrave të administratës qendrore sidomos, ka rritur shpenzimet për zyra dhe orenditë e ambienteve. Për vitin 2018 janë planifikuar 990 milionë lekë (të reja) për këtë rikonstruksion e mobilim zyrash të qeverisë, nga të cilat vetëm në tremujorin e parë janë harxhuar 621.8 milionë lekë (të reja). Kështu, në vijim të analizës së ecurisë së realizimit të investimeve publike, Ministria e Financave dhe Ekonomisë sqaron të dhënat për ecurinë e shpenzimeve publike, midis të cilave edhe ato për rikonstruksione, pajisje dhe mobilim për zyrat e administratës. Në bazë të dhënave paraprake të shtatëmujorit, këto harxhime janë në shifrën 621.86 milionë lekë ose 2.78% e realizimit faktik të investimeve të brendshme.

Buxheti

Konkretisht, për muajin e shtatë të vitit 2018 (të dhëna paraprake) është konstatuar një realizim i investimeve në masën rreth 34.7 miliardë lekë ose rreth 88.3 përqind, në raport me fondet e planifikuara për këtë periudhë në buxhetin fillestar 2018. Respektivisht, projektet e investimeve me financim të brendshëm kanë shënuar një realizim faktik total në masën rreth 22.3 miliardë lekë ose 95.8 përqind të planit të periudhës, ndërkohë që ato me financim të huaj kanë shënuar një realizim në masën rreth 12.1 miliardë LEK ose rreth 76.9 përqind të planit të periudhës. Kundrejt planit vjetor 2018, për 7 mujorin janar-korrik është konstatuar një realizim i përgjithshëm i investimeve publike në masën 40.1 përqind, ku financimi i brendshëm dhe financimi i huaj janë realizuar përkatësisht në masën 40.4 përqind dhe 39.5 përqind të planit vjetor respektiv.

Mobilimi i zyrave

Nga shifrat e Ministrisë së Financave, për periudhën 7-mujore janar-korrik 2018, rezulton se: Shpenzimet për “Pajisje dhe mobilim zyrash”për vitin 2018 janë planifikuar në masën 342.1 milionë lekë ose 0.6% të totalit vjetor të investimeve të brendshme prej 55.17 miliardë lekë. Për periudhën 7-mujore ato janë realizuar në nivelin faktik prej 76.3 milionë lekë ose 22.3% e planit, kundrejt nivelit faktik të totalit të investimeve të brendshme prej 22.3 miliardë lekë.

Rikonstruksioni i zyrave

Shpenzimet për “Rikonstruksion/ndërtim zyrash”, për vitin 2018 janë planifikuar në masën 647.8 milionë lekë ose 1.17% të totalit vjetor të investimeve të brendshme prej 55.17 miliardë lekë, shpjegon Ministria e Financave. Për periudhën 7-mujore ato janë realizuar në nivelin faktik prej 545.5 milionë lekë ose 84.2% e tij, kundrejt nivelit faktik të totalit të investimeve të brendshme prej 22.3 miliardë lekë.   

Albania Web Design & Development by: WWW.FIT.ALFIT.AL WEB DESIGN ALBANIA